In een artikel op Borne Boeit heeft Frank Starke de eerste aanzet gegeven tot een WhatsApp buurtpreventiegroep in Borne. Samen met wijkagent  Gijs de Jager en gemeente Borne is gekeken of er animo was om deze buurtgroep op te zetten.

Deze website is het directe gevolg van deze eerste bijeenkomst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *