De werking van het systeem

Er is een projectleider voor Borne, die alle aanmeldingen binnenkrijgt. Hij inventariseert de reeds bestaande groepen en kan naar eigen inzicht ook wijkengroepen vaststellen. Hij stuurt de aanmelding door naar de geografische groep waar de aanmelding bij hoort.
In elke groep kunnen, om practische redenen, maximaal zo’n 150 mensen. In elke groep zijn 3 contactpersonen ook lid van de zogenaamde regiegroep. Deze drie beheerders houden in de gaten of de deelnemers zich aan de vooraf gestelde spelregels houden.
groepen

Buurtgroepen en de regiegroep

Buurtgroepen zijn onderling verbonden door de regiegroep.

Eén van hen krijgt van de projectleider nieuwe aansluitingen toegestuurd. Hij of zij is eigenaar van de groep en voert de telefoonnummers in. De 3 contactpersonen houden de berichten in de eigen groep in de gaten. Zijn de berichten relevant voor aangrenzende wijken, dan sturen ze de app doornaar de regiegroep.

De drie contactpersonen zien in de regiegroep van buurtpreventie alle berichten in heel gemeente Borne. Zij kunnen belangrijke berichen voor de eigen groep doorsturen naar de eigen straat Zo kunnen we verdachte figuren van de ene kant van Borne naar de andere kant volgen. Zit een groep vol? Dat is geen probleem. Dan maken we gewoon een nieuwe aangrenzende of overlappende groep aan. In die groep moeten dan wel de 3 leden zitten, die hierboven zijn omschreven uit de eerste groep.