Inleiding

Naar aanleiding van een serie inbraken in Borne hebben enkele inwoners de handen ineengeslagen en hebben de aanzet gegeven tot “Borne Waakt”. Een WhatsApp buurtpreventiegroep. Wanneer het eerder donker wordt of tijdens een vakantieperiode neemt het aantal inbraken vaak toe. Door als gemeenschap via WhatsApp met elkaar in verbinding te staan kan er sneller gereageerd worden bij een vermoeden van onraad. De politie kan de extra ogen en oren goed gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook voor allerlei andere misdrijven.

Verdachte situatie?

Inwoners kennen hun buurt het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto zij rijden. Mensen kunnen 112 bellen als ze in de buurt iets verdachts zien. “Het helpt ons enorm als mensen het kenteken van de verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon aan ons doorgeven. De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen worden, neemt toe als inwoners verdachte situaties direct bij de politie melden”, aldus Frans Heeres.

WhatsApp

De kracht van sociale media is enorm. Een klein bericht kan de gehele buurt uit het raam doen kijken waneer een voertuig zich verdacht in de wijk ophoudt. De verstorende werking die hier van uitgaat kan een hoop ellende voorkomen. We roepen iedereen op om zich aan te melden bij “Borne Waakt”.